Saturday, 4 June 2016

R.I.P. - Expoziţia Transnistriei (1942-1944)

1942, Expozitia Transnistriei

Din Ziarele vremii:
Vineri 16 Octombrie, la orele 11 dimineata pe marele platou al pietei Bratianu din Bucuresti s-a deschis - într-un cadru solemn - expozitia Transnistriei, la care au participat d. vicepresedinte al consiliului de ministri prof. Mihai Antonescu, doamna Maria Maresal Antonescu, membrii guvernului, ai corpului diplomatic, înaltii demnitari civili si militari, membrii misiunii militare germane, reprezentantii presei straine si române si un numeros grup de personalitati din viata publica a tarii.

Expozitia Transnistriei înfatiseaza o dare de seama a activitatii românesti înfaptuita timp de un an de zile pe pamântul transnistrian. E o sincera si sobra icoana a tot ceea ce a gasit distrus administratia româneasca în Transnistria si a refacut; a starilor sociale atât de nedrepte si vatamatoare pentru fiinta umana; a muncii de restabilire a ordinei, a comunicatiilor si a vietii în general, într-o provincie devastata si pustiita nu numai de razboi, dar si de jaful si distrugerile bolsevicilor, alungati de armatele biruitoare germane si române.

D. profesor Mihai Antonescu, vicepresedintele consiliului de ministri a sosit la pavilionul expozitiei Transnistriei la orele 11 dimineata si-a fost întâmpinat la intrare de d. profesor Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei care a prezentat pe functionarii superiori ai guvernamântului.

În timp ce se faceau prezentarile, corul învatatorilor transnistrieni format din 400 de persoane a intonat „Pe-al nostru steag e scris unire”. În hall-ul expozitiei - frumos pavoazat cu drapele române, germane si italiene si cu chipurile Majestatii Sale Regelui Mihai, al Maresalului Conducator Ion Antonescu, al Fuehrerului Adolf Hitler si al Ducelui Mussolini - asteptau membrii guvernului, ai corpului diplomatic si reprezentantii autoritatilor civile si militare.

Apoi un sobor de preoti a oficiat o slujba religioasa. S-au ridicat rugaciuni la cer pentru sanatatea Majestatii Sale Regelui, a Majestatii Sale Reginei Mame, pentru Maresalul Conducator si Desrobitor de tara si pentru slava ostilor biruitoare române si aliate.

Dupa terminarea serviciului religios, d. prof. Gh. Alexianu guvernatorul Transnistriei, adresându-se d-lui vicepresedinte al Consiliului si înaltilor demnitari prezenti, a rostit urmatoarea cuvântare.

D. prof. Mihai Antonescu, vicepresedintele Consiliului de ministri, a rostit apoi cuvântul de deschidere a expozitiei:

Expozitia aceasta este marturia vie ca razboiul din rasarit nu este numai o fapta militara pentru prabusirea armatei care ameninta Europa, ci este o fapta constructiva de civilizatie pentru apararea institutiilor fundamentale ale Continentului si ale Neamului nostru.

Azi, aceasta Expozitie marturiseste ca alaturi de brava noastra Armata, care a stiut sa raspunda demn chemarii de luptator pentru civilizatia Europei, a lui Adolf Hitler, administratia româneasca, constienta de destinul nostru, a adus fapta ei ziditoare, marturisind prin actele sale ca Neamul Românesc stie sa duca fapta muncii la înaltimea jertfei sângelui.

La deschiderea acestei expozitii, marturisesc:

Regelui nostru credinta; Maresalului desrobirii, recunostinta noastra; Armatei noastre brave, mândria de Români, iar Guvernatorului Transnistriei, functionarilor si tuturor acelora care au slujit datoria româneasca pe aceste pamânturi multumirea Guvernului Tarii.

D. prof. Mihai Antonescu, vicepresedintele Consiliului de Ministri, doamna Maria Maresal Antonescu, precum si membrii guvernului, ai corpului diplomatic si înaltii demnitari au vizitat apoi expozitia, unde d. prof. Gh. Alexianu, Guvernatorul Transnistriei a dat explicatiuni.

Expozitia contine: sectorul agriculturii (cu sectiunea moto-mecanizata), sectorul industriei, precum si un centru de desfacere a produselor din Transnistria.

Panoul decorativ din stânga pavilionului Expozitiei Transnistriei, reprezentându-l pe Duca-Voda, domnitor al Moldovei, Munteniei, dar si hatman al Ucrainei (incluzând Transnistria) - cu resedinta la Nemirova. Duca-Voda este invocat aici spre a sprijini efortul propagadandistic de sprijin pentru actiunile Guvernamântului românesc din Transnistria.

Panoul decorativ din dreapta pavilionului Expozitiei Transnistriei, reprezentându-l pe Sf. Gheorghe, aparator al crestinismului, invocat aici ca ocrotitor al Armatei în asediul asupra Odesei din anul 1941. În Odesa a fost stabilita resedinta Guvernamântului Transnistriei.

More INFO: Armyuser


 Caderea Odesei 16 oct 1941 - timpul
 


 
  

   
1944  august Coloana a trupelor sovietice pe strada in centrul Bucurestiului. Vor ramine pe teritoriul Romaniei pina in 1958. Pe partea dreapta se pot vedea ruinele expozitiei, bombardata de aviatia aliata in retragere.
   
 1944 May 06 Dupa Bombardamentele aliate  Pavilionul “Expozitia Transnistriei” este devastat. Universitatea, la fel.

 1944 May 06 Bombs on Bucharest, Transnistria warehouse, si magazinul adiacent distruse. Locatia era in spatele hotelului Atene Palace ale carui ruine se pot vedea pe stinga. In fata dreapta este Hotelul Splendid Parc, demolat in anii 50'. In dreapta lui se vede o parte din Imobilul Mica (Cofetaria Nestor) cazut la cutremur in '77.
 ============================================================================

 Urmatoarele fotografii sint facute la deschiderea oficiala a expozitiei pe 16 Octonmbrie 1942

 
 
 
 


Featured post

Frédéric Damé - Bucurestiul pe la 1906

...

Popular Posts

Total Pageviews